Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Lediga jobb Lediga jobb

Om oss

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Merparten av innehållet i denna sektion finns enbart tillgängligt på engelska. Se nedan vilket innehåll som finns på svenska. 

Mer innehåll på svenska

Bolagsstyrning

Vårt övergripande mål är att skapa långsiktigt värde för våra ägare samt att säkerställa att en samhällsomfattande posttjänst kan utföras på affärsmässiga grunder.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och ledning. 

Koncernledning

Group Leadership Team ansvarar för att se till att koncernens verksamhet utvecklas i linje med den strategi som fastställts av styrelsen.

Innehåll på svenska och danska

Huvudspråket på postnord.com är engelska, men visst innehåll finns på
svenska:

danska: