Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Lediga jobb Lediga jobb

Pressmeddelanden

Här hittar du alla finansiella pressmeddelanden
från PostNord AB.

Filtrera pressmeddelanden efter år
2024

Filtrera dina resultat

Pressmeddelanden

PostNord: Delårsrapport andra kvartalet 2024

Förbättrat resultat och fortsatt anpassning av verksamheten

Läs mer$Läs mer
Pressmeddelanden

Peter Gisel-Ekdahl ny vd för PostNord Sverige

Peter Gisel-Ekdahl har utsetts till ny vd för PostNord Sverige. Han kommer närmast från det globala specialfraktföretaget Envirotainer och tillträder sin nya roll på PostNord den 3 juni 2024. 
Läs mer$Läs mer
2024

PostNord årsstämma 2024

Årsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 23 april 2024. Stämman beslutade bland annat om val av styrelse och revisorer samt att ingen utdelning ges till ägarna.
Läs mer$Läs mer
2024

PostNord: Delårsrapport första kvartalet 2024 – Förbättrat resultat i en fortsatt svag marknad

Första kvartalet 2024 · Nettoomsättningen uppgick till 9 500 (9 899) miljoner kronor, en minskning med –4 (–1) procent i fast valuta för jämförbara enheter · Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–2) procent · Brevvolymerna minskade med –14 (–11) procent · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 127 (43) miljoner kronor · Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 154 (43) miljoner kronor
Läs mer$Läs mer
2024

Kallelse till årsstämma i PostNord AB (publ)

Aktieägarna i PostNord AB (publ), org.nr 556771-2640, kallas härmed till årsstämma Tid: Tisdagen den 23 april 2024, kl. 16.00 Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna
Läs mer$Läs mer
2024

PostNord publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

PostNords års- och hållbarhetsredovisning finns nu tillgänglig på svenska och engelska.
Läs mer om PostNord publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023$Läs mer om PostNord publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023
2024

PostNord bokslutskommuniké 2023

Fjärde kvartalet 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 10 441 (10 947) miljoner kronor, en minskning med –5 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter · Paketvolymerna minskade totalt med –4 (–5) procent · Brevvolymerna minskade med –12 (–13) procent · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 124 (–20) miljoner kronor · Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 328 (247) miljoner kronor · Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 · Års- och hållbarhetsredovisningen för 2023 publiceras den 8 mars
Läs mer$Läs mer
2023

Förändringar i PostNords ledning

Mathias Krümmel lämnar PostNord och därmed sin roll som vd för PostNord Sverige och som medlem i koncernledningen. Ylva Ekborn, i dag chef över PostNord Accelerate samt vd och koncernchef för PostNord Strålfors tar över som tillförordnad vd för PostNord Sverige. Ylva Ekborn sitter sedan 2018 i PostNords koncernledning. Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för PostNord, tar över rollen som tillförordnad chef för PostNord Accelerate. Lisbet Karlsson, som i dag är landschef för PostNord Strålfors Sverige, blir tillförordnad vd och koncernchef för PostNord Strålfors. Förändringarna träder i kraft den 6 december 2023.
Läs mer$Läs mer
2023

Ny postlag ger upphov till förändringar i PostNord Danmark

Den samhällsomfattande posttjänsten i Danmark upphör från 1 januari 2024. Undantag gäller för försändelser till småöar, synskadade och internationell post där upphandlingar kommer att genomföras. PostNord Danmark förhandlar om ett övergångsavtal med den danska staten om utförande av dessa försändelser fram till att upphandlingarna genomförts. Beslutet får inga omedelbara konsekvenser för PostNords paketverksamhet i Danmark.
Läs mer$Läs mer
2023

Kim Pedersen har utsetts till ny vice vd för PostNord, vd för PostNord Danmark och chef för PostNord International

Kim Pedersen har utsetts till vice vd för PostNord, vd för PostNord Danmark och chef för PostNord International. Han kommer närmast från en ledande position inom global försäljning och marknadsföring på A.P. Moller – Maersk. Kim tillträder den nya tjänsten den 1 december 2023.
Läs mer$Läs mer
2023

PostNord delårsrapport Q3 2023 – Anpassningarna av verksamheten fortsätter

Tredje kvartalet 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 9 149 (9 456) miljoner kronor, en minskning med –6 (–2) procent i fast valuta för jämförbara enheter · Paketvolymerna minskade totalt med –2 (–4) procent · Brevvolymerna minskade med –16 (–11) procent · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –6 (65) miljoner kronor · Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till –6 (108) miljoner kronor  
Läs mer$Läs mer
2023

Peter Kjær Jensen, vice vd för koncernen och chef för PostNord Danmark, har beslutat att lämna PostNord

PostNord meddelar i dag att Peter Kjær Jensen – chef för PostNord Danmark, chef för PostNord International och vice vd för PostNord Group – har beslutat att lämna företaget. Peter fortsätter att stödja företaget fram till den 31 mars 2024. Nikolaj Grundtvig Ahrenkiel, nuvarande CFO för PostNord Danmark, tillträder som tillförordnad chef för PostNord Danmark och stärker upp i koncernledningen från och med den 1 oktober 2023. Annemarie Gardshol, koncernchef och vd för PostNord, tar över ansvaret för PostNord International. Processen att hitta en permanent ersättare för Peter har inletts.
Läs mer$Läs mer
2023

Jenny Lahrin och Anja Bach Eriksson valda till nya styrelseledamöter vid extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

En extra bolagsstämma i PostNord AB (publ) ägde rum den 21 augusti. Stämman beslutade att godkänna aktieägarnas förslag om nya styrelseledamöter.
Läs mer$Läs mer
2023

PostNord delårsrapport Q2 2023 – svag konjunktur kräver fortsatta anpassningar

Andra kvartalet 2023 · Nettoomsättningen uppgick till 9 812 (10 037) miljoner kronor, en minskning med –4 (–5) procent i fast valuta för jämförbara enheter · Paketvolymerna minskade totalt med –1 (–7) procent · Brevvolymerna minskade med –14 (–12) procent · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –725 (214) miljoner kronor · Justerat rörelseresultat (justerat EBIT) uppgick till 135 (214) miljoner kronor     
Läs mer$Läs mer
2023

Kallelse till extra bolagsstämma i PostNord AB (publ)

Aktieägarna i PostNord AB (publ), org.nr 556771-2640, kallas härmed till extra bolagsstämma. Tid: Måndagen den 21 augusti 2023, kl. 08.30. Plats: PostNords huvudkontor, Terminalvägen 24, Solna        
Läs mer$Läs mer
2023

PostNord TPL förvärvar Babyshops automation

PostNord TPL förvärvar Babyshops automationsanläggning i Stigamo, Jönköpings kommun. Detta strategiska förvärv markerar en viktig satsning för TPL som därmed stärker sin närvaro i Jönköpingsområdet, vilket är ett logistiskt nav i Sverige. PostNord TPL övertar i samband med förvärvet även verksamheten och driften av Babyshops lager. Övertagandet kommer att ske under sommaren 2023.
Läs mer$Läs mer